Bilangan Bulat

Pengertian

Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol dan bilangan bulat negatif.

Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sbb:

 

Bilangan bulat terdiri dari :

 • Bilangan bulat positif : {1,2,3,4,…}
 • Bilangan bulat negatif : {…,-4,-3,-2,-1}
 • Bilangan nol : {0}

 

Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan :

 1. Bilangan Cacah → (0,1,2,3,4,…)
 2. Bilangan Asli → (1,2,3,4,…)
 3. Bilangan Genap → (2,4,6,8,…)
 4. Bilangan Ganjil → (1,3,5,7,…)
 5. Bilangan Prima → (2,3,5,7,11,…)

 

Operasi hitung pada bilangan bulat

 1. Penjumlahan dan Pengurangan

2. Perkalian dan Pembagian

 

Sifat-sifat operasi hitung

 1. Sifat Komutatif (pertukaran)
 • Pada penjumlahan

a + b = b + a

Contoh : 3 + 5 = 5 + 3 = 8

 

 • Pada perkalian

a × b = b × a

Contoh : 3 × 5 = 5 × 3 = 15

 1. Sifat Asosiatif (pengelompokan)
 • Pada penjumlahan

a + (b + c) = (a + b) + c

Contoh : 3 + (4 + 5) = (3 + 4) + 5 = 12

 

 • Pada perkalian

a × (b × c) = (a × b) × c

Contoh : 3 × (4 × 5) = (3 × 4) × 5 = 60

 1. Sifat Distributif (penyebaran)
 • Pada oprasi perkalian terhadap penjumlahan

a × (b + c) = (a × b) + (a × c)

Contoh : 2 × (3 + 4) = (2 × 3) + (2 × 4) = 14

 

 • Pada oprasi perkalian terhadap pengurangan

a × (b – c) = (a × b) – (a × c)

Contoh : 5× (7 – 6) = (5 × 7) – (5 × 6)= 5

 

www.000webhost.com